ตาราง อบรม จป สมุทรปราการ

อบรมหลักสูตร จป หัวหน้างาน , บริหาร

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565

ตารางอบรม จป สมุทรปราการ

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

MOOVE Event Centre
ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

หลักสูตร
วันที่อบรม
สมัคร
จป หัวหน้างาน
17-18 มิ.ย 67
จป หัวหน้างาน
15-16 ก.ค 67
จป บริหาร
17-18 มิ.ย 67
จป บริหาร
15-16 ก.ค 67
คปอ
19-20 มิ.ย 67

2,300 บาท / ท่าน

หลักสูตร จป หัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน จป หัวหน้างาน

หลักสูตร จป บริหาร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร จป บริหาร

หลักสูตร คปอ

หลักสูตร คปอ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คปอ

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

เพิ่มเพื่อน

บริการ

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จํากัด

ที่อยู่

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

เลขทะเบียน หน่วยฝึกอบรม : 13-66-043

เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

โทร: (064) 958 7451 คุณ.แนน

เพิ่มเพื่อน